©Virginia C. Mueller Gathercole & Enlli Môn Thomas
                 The development of the PGC was supported in part by the Welsh Assembly Government,
                   the School of Psychology, Bangor University, and the ESRC Centre for Research on Bilingualism in Theory and Practice.
 
English | Cymraegformats.htmlshapeimage_1_link_0
Mae'r prawf ar gael fel a ganlyn:
Pecyn Safonol: £159
Fersiwn Llyfr: mae'r fersiwn yma'n debyg i 
  brofion safonol traddodiadol o allu geirfaol. Gellir
  	defnyddio'r fersiwn yma i brofi plant fel 
  unigolion/fesul un.
Fersiwn Cyfrifiadurol Unigol: Yn y fersiwn yma
 gall unigolyn dderbyn y prawf ar gyfrifiadur. 
 Cyfrifir sgôr crai a sgôr safonol y plentyn yn
 awtomatig gan y rhaglen.
Pecyn Safonol + Pecyn Dosbarth: £219
  Yn ogystal â'r Fersiynau Llyfr a Cyfrifiadurol, mae'r 
  pecyn yma yn cynnwys Fersiwn Dosbarth, sydd yn 
  caniatâu i'r arbrofwr ddangos y prawf i dosbarth neu
  grwp cyfan ar unwaith.
Hefyd Ar Gael:
  Taflenni Marcio Ychwanegol ar gyfer y fersiwn Llyfr: £20 
  Llyfrynnau Ateb Ychwanegol ar gyfer y Fersiwn Dosbarth: £50
Am fwy o wybodaeth: pgc@bangor.ac.ukmailto:pgc@bangor.ac.ukshapeimage_3_link_0