©Virginia C. Mueller Gathercole & Enlli Môn Thomas
                 The development of the PGC was supported in part by the Welsh Assembly Government,
                   the School of Psychology, Bangor University, and the ESRC Centre for Research on Bilingualism in Theory and Practice.
 
Dyma'r mesur safonol cyntaf o allu geirfaol plant sydd â'i normau'n seiliedig ar blant sy'n siarad Cymraeg. Y mae'r normau a gyflwynir yma yn cynrychioli'r darlun gorau o'r hyn y disgwylir ei weld mewn plentyn o oed arbennig ac sydd ar wahanol gyfnodau o ddysgu Cymraeg. Mae'r darlun hwn yn seiliedig ar yr hyn y gwyddom y mae plant a brofwyd ar yr un oed a'r cyfnod yn ei wybod.
English | Cymraeginformation.htmlshapeimage_1_link_0
Am fwy o wybodaeth: pgc@bangor.ac.ukmailto:pgc@bangor.ac.ukshapeimage_2_link_0